RT hulp bij Lezen

Wil het lezen maar niet lukken, ondanks alle inspanningen en het vele oefenen?

Misschien herken je de volgende dingen bij je kind:

 • Letters niet vlot herkennen.
 • Woorden wel kunnen hakken (b/oo/m), maar niet kunnen plakken (boom).
 • Letters overslaan bij het lezen: “markt” wordt “mart”.
 • Letters of klanken verwarren: b – d – p / eu – ui – oe.
 • Langzaam, spellend blijven lezen.
 • Snel, radend lezen en veel fouten maken.
 • Moeite om op de juiste regel te blijven lezen.
 • Lezen niet (meer) leuk vinden.
 • Niet begrijpen wat hij/zij leest.

Van stress naar een fijne leesles

Zou je ook graag willen dat je kind:

 • Een sterke basis heeft om op terug te kunnen vallen en groei laat zien in zijn/haar leesontwikkeling?
 • Grip krijgt op de leesvaardigheden, weet hoe hij/zij een tekst moet aanpakken en begrijpt wat er gelezen wordt?
 • Zelfverzekerder is tijdens de leesles en plezier beleeft aan lezen?

Remedial Teaching kan zowel voor Technisch als Begrijpend lezen worden ingezet. Ook bij (een vermoeden van) dyslexie.

Om te kunnen leren lezen moet het fundament heel sterk zijn.
– Je kind moet in de juiste ontwikkelingsfase zitten en dus aan lezen toe zijn.

De visuele en auditieve vaardigheden zijn een hele belangrijke voorwaarde om tot leren lezen te komen. Een kind dat bijvoorbeeld geen goede oogsprongen kan maken, leest vaak op de verkeerde regel verder, herhaalt woorden of blijft maar spellend lezen. Ook moet je kind de leesvoorwaarden beheersen, zoals: woorden nazeggen, verschillen kunnen horen en zien, kunnen hakken èn plakken. Daarbij zijn reflexintegratie, een voldoende ontwikkelde richtingsontwikkeling, samenwerking van beide hersenhelften en voldoende vormbesef noodzakelijk.

Goede leesbegeleiding bestaat dus niet alleen uit het oefenen van woordrijtjes en het flitsen van letters en woorden.
Leren lezen doe je met je hele lijf! Ook de bevordering van het leesplezier door kinderen kennis te laten maken met de rijke fantasiewereld van boeken, daagt hen uit om goede en geïnteresseerde lezers te worden.

Na observatie en onderzoek werk ik vanuit een psychomotorische visie gericht aan de leesproblemen van je kind, afgestemd op wat hij/zij nodig heeft. Dit betekent dat ik gebruik maak van de zintuigen en motoriek om de basisvaardigheden te versterken en het probleem bij de wortel aan te pakken. Zo krijgt je kind weer vertrouwen in zijn leesproces en neemt het plezier in lezen toe.

Remedial Teaching gaat uit van wat een kind wèl kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder.
Dat geeft het kind zelfvertrouwen en helpt het weer op weg.

Overzicht en rust
Je kind begrijpt de leerstof en kan deze toepassen.
Inzicht en vertrouwen
Je kind weet op welke manier hij het beste leert en doet weer succeservaringen op.
Controle
Je kind kan zelf de regie weer pakken over zijn eigen leerweg, omdat hiaten zijn gevuld.
‘Ik ben je heel erg dankbaar voor je leeshulp in het afgelopen half jaar, superfijn! De kinderen vonden het leuk, ik liet ze met alle vertrouwen met je meegaan, je was betrokken en ik wil je daarom bedanken voor je inzet!’
– Juf Janneke, groep 4

Lees hier meer over:

De werkwijze bij Remedial Teaching

Na een intakegesprek, volgt een afstemmingsgesprek met de leerkracht en eventueel nader onderzoek tijdens het starttraject. Daarna wordt een handelingsplan en samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarna de RT-lessen kunnen starten. De voortgang bespreken we regelmatig tijdens
een evaluatiemoment.

Hier kun je meer lezen over de werkwijze van RT praktijk FoRTe.

Tarieven Remedial Teaching

Hier vind je de tarieven voor Remedial Teaching.

Leesbegeleiding niet vergoede Dyslexie

Aan deze tekst wordt gewerkt.

Begrijpend lezen

Aan deze tekst wordt gewerkt.

Wanneer je op een andere manier naar leesproblemen durft te kijken, zie je de vele mogelijkheden die er zijn om de leesontwikkeling te stimuleren.
– Voel jij een JA bij een andere aanpak voor de leesproblemen van je kind? Neem dan contact op.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Of wil je advies? Zowel ouders als scholen nodig ik van harte uit vrijblijvend contact op te nemen om kennis te maken. We bespreken de situatie en ik laat je weten of en op welke manier ik je kind zou kunnen helpen.

Neem contact met mij op

 • Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 15 minuten
 • Ik bel of mail binnen 2 werkdagen terug