RT hulp bij Spelling

Is jouw kind het spellingspoor bijster?!

Misschien herken je dit bij je kind:

 • Spiegelen/verwisselen van letters: eu-ue, f-v, s-z.
 • Letters weglaten of toevoegen.
 • De regels wel kennen, maar ze niet toe kunnen passen.
 • Veel fouten bij spontaan schrijven en het zelf niet zien.
 • Blokkeren bij het dictee; het gaat te snel, geeft stress.
 • Spelling steeds minder leuk vinden.

Je kind is het overzicht compleet kwijt door alle regels en uitzonderingen.
Het lukt maar niet om te onthouden hoe je een woord schrijft.

Van stress naar een fijne spellingles

Hoe zou het zijn als je kind:

 • Een sterke basis heeft om op terug te kunnen vallen en groei laat zien in zijn/haar spellingniveau/ontwikkeling?
 • Grip krijgt op de spellingvaardigheden en weet hoe hij/zij een woord moet aanpakken/schrijven?
 • Zelfverzekerder is tijdens de spellingles en minder fouten maakt, omdat het woordbeeld is geautomatiseerd?

Als Remedial Teacher kijk ik op een andere manier naar de spellingproblemen van je kind en ga op zoek naar de juiste leeringang.

Om te kunnen leren spellen moet je kind in de juiste ontwikkelingsfase zitten en dus aan spelling toe zijn. Versterk eerst het fundament en bouw daarop verder!
– Odette Verhoef

De visuele en auditieve vaardigheden zijn een belangrijke voorwaarde om tot leren spellen te komen.
Om goed te kunnen spellen moet je namelijk verschillen kunnen horen en zien, klanken en letters vlot kunnen herkennen en deze kunnen samenvoegen tot een woord. Maar ook reflexintegratie, voldoende richtingsontwikkeling, samenwerking van beide hersenhelften en vormbesef zijn noodzakelijk.

Spelling is een auditieve vaardigheid.
Je hoort een woord en schrijft het op. Het woord bestaat uit klanken en daar worden regels op toegepast.

Maar misschien leert jouw kind op een andere manier.
Kan het helemaal niets met al die spellingregels, omdat hij veel meer leert vanuit het geheel in plaats vanuit details. Omdat het niet lukt om een goed woordbeeld op te bouwen ziet je kind zijn eigen fouten niet; er is geen referentiekader. In onze Nederlandse taal zijn helaas niet alle woorden ‘hoorwoorden’. Bij het schrijven moet je terug kunnen vallen op het woordbeeld, zodat je meteen kunt zien of het goed is. Het Klankbeeld (zo klinkt het) en het Woordbeeld (zo ziet het eruit) moeten gekoppeld zijn.

Er zijn meerdere manieren om goed te leren spellen.
Leert jouw kind het beste door te zien, horen, zeggen of voelen/bewegen?

Met een onderzoek ga ik na waar het probleem met spelling zit en wat de eventuele oorzaak van de spellingproblemen zou kunnen zijn. Vanuit een psychomotorische visie help ik je kind met gerichte oefeningen om de basisvaardigheden te versterken. Dit betekent dat ik gebruik maak van de zintuigen en motoriek en mijn hulp afstem op de specifieke onderwijsbehoeften. Ik creëer overzicht, ga voor een goed opgeslagen woordbeeld en gebruik alleen de noodzakelijke spellingregels.

Zo kan je kind weer vertrouwen opbouwen en plezier krijgen in het spellen en schrijven van teksten.

‘Dank je wel voor je hulp voor Lotte (groep 7). Samen met jou heeft ze overzicht gekregen in de spellingregels. Wij merken dat ze nu meer vertrouwen heeft tijdens de spellingles. De moeilijke spellingregels kan ze nu toepassen en ze hoeft bijna niet meer bij de meester te komen voor extra hulp. Lotte en wij zijn hier heel blij mee!’
– Mevr. v. W., moeder van een hoogbegaafde leerling
‘Aan Odette merk je gewoon dat ze een RT-opleiding heeft en jaren ervaring voor de klas. Ze heeft in korte tijd een goede relatie met P. opgebouwd, waardoor P. graag naar de RT-lessen ging.’
– Moeder van meisje uit groep 7

Remedial Teaching gaat uit van wat een kind wèl kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder.
Dat geeft het kind zelfvertrouwen en helpt het weer op weg.

Overzicht en rust
Je kind begrijpt de leerstof en kan deze toepassen.
Inzicht en vertrouwen
Je kind weet op welke manier hij het beste leert en doet weer succeservaringen op.
Controle
Je kind kan zelf de regie weer pakken over zijn eigen leerweg, omdat hiaten zijn gevuld.
Psychomotorisch, bewegend en multi-sensorieel leren spellen.
– want leren spellen doe je met je hele lijf!

Lees hier meer over:

De werkwijze bij Remedial Teaching

Na een intakegesprek, volgt een afstemmingsgesprek met de leerkracht en eventueel nader onderzoek tijdens het starttraject. Daarna wordt een handelingsplan en samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarna de RT-lessen kunnen starten. De voortgang bespreken we regelmatig tijdens
een evaluatiemoment.

Hier kun je meer lezen over de werkwijze van RT praktijk FoRTe.

Tarieven Remedial Teaching

Hier vind je de tarieven voor Remedial Teaching.

Dyslexie-begeleiding Spelling

Aan deze tekst wordt gewerkt.


Benieuwd naar de mogelijkheden?

Of wil je advies? Zowel ouders als scholen nodig ik van harte uit vrijblijvend contact op te nemen om kennis te maken. We bespreken de situatie en ik laat je weten of en op welke manier ik je kind zou kunnen helpen.

Neem contact met mij op

 • Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 15 minuten
 • Ik bel of mail binnen 2 werkdagen terug