Werkwijze RT

Intakegesprek

Na een telefonische of persoonlijke kennismaking, stuur ik een vragenlijst toe en maken we een afspraak voor een intakegesprek. We bespreken de kennis en vaardigheden van je kind en de ontstane problematiek. Ook stellen we de hulpvraag vast. Je kind mag bij dit gesprek aanwezig zijn.

Onderzoeksgegevens

Een goede samenwerking met school vind ik heel belangrijk. Ik neem, met jullie toestemming, contact op met de leerkracht van je kind voor aanvullende gegevens en om de hulp (en het huiswerk) op elkaar af te stemmen. Indien nodig neem ik een nader didactisch onderzoek af tijdens het starttraject.

Starttraject

Tijdens de eerste drie lessen neem ik de tijd om je kind beter te leren kennen en gaan we samen op zoek naar de doelen die hij/zij zelf heeft. Ook probeer ik d.m.v. gesprekken, eventuele toetsen, oefeningen en observaties helder te krijgen welke bouwstenen nog aandacht verdienen, hoe je kind leert en welke aanpak het beste past. Tijdens dit traject werk ik wekelijks met je kind. Voorafgaand aan de lessen koop je een leskaart Starttraject.

Op basis van alle gegevens stel ik een Individueel Handelingsplan op voor 12 lessen, dat ik met jullie bespreek, waarna de Remedial Teaching kan worden vervolgd.

Begeleiding

Afhankelijk van het plan werk ik wekelijks of één keer in de twee/drie weken met je kind. Voorafgaand aan de lessen koop je een 4-, 6- of 12-lessenkaart.

Tijdens de lessen blijf ik signaleren, observeren en voer ik diagnostische gesprekken. Zo krijg ik een beeld van de oplossingsstrategieën en hiaten in de ontwikkeling. Door verschillende werkvormen en materialen te gebruiken (o.a. spel/beweging/visueel maken), sluit ik zoveel mogelijk aan bij de leerstijl van je kind.

De Remedial Teaching wordt zoveel mogelijk onder schooltijd, op school gegeven, mits de school daar toestemming voor geeft. Zo is er na schooltijd ruimte voor de nodige ontspanning.

Begeleiding in mijn praktijk in Sleeuwijk of op een andere locatie (bijvoorbeeld bij het kind thuis of in een ziekenhuis) is ook mogelijk.

Evaluatie

Iedere 6 weken is er een korte tussenevaluatie. Elk Handelingsplan sluit ik af met een evaluatiegesprek, waarin we kijken hoe het is gegaan, welke vorderingen je kind heeft gemaakt en of er een vervolgaanpak nodig is.

Gun jij je kind de individuele begeleiding die het nodig heeft bij het leren?

Meer informatie over:
Remedial Teaching en Tarieven
RT hulp bij Rekenen
RT hulp bij Lezen
– RT hulp bij Schrijven
RT hulp bij Spelling


Benieuwd naar de mogelijkheden?

Of wil je advies? Zowel ouders als scholen nodig ik van harte uit vrijblijvend contact op te nemen om kennis te maken. We bespreken de situatie en ik laat je weten of en op welke manier ik je kind zou kunnen helpen.

Neem contact met mij op

  • Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 15 minuten
  • Ik bel of mail binnen 2 werkdagen terug