RT hulp bij Rekenen

Psychomotorisch, bewegend en efficiënt rekenproblemen aanpakken met RT.

Heeft jouw kind moeite met:

 • Sommen tot 20 en 100 vlot uitrekenen
 • Tafels leren
 • De strategieën bij Cijferend rekenen
 • Verhaaltjessommen oplossen
 • Klokkijken
 • Rekenen met Geld
 • Breuken
 • Lengte, inhoud en gewicht

Of is er een ander rekenprobleem?

 

Van stress naar een fijne rekenles

Wil je ook dat je kind:

 • Een sterke basis heeft om op terug te kunnen vallen en groei laat zien in zijn/haar rekenniveau?
 • Grip krijgt op de rekenvaardigheden en weet hoe hij/zij rekenopgaven moet aanpakken?
 • Zelfverzekerder is tijdens de rekenles en het rekenwerk op tijd afkrijgt?

Een Remedial Teacher kan hierbij helpen, gaat op zoek naar de juiste leeringang en stemt af op de specifieke onderwijsbehoeften van je kind.

Doorgaan in de rekenmethode, terwijl een kind nog geen sterk fundament heeft, is vragen om problemen. Versterk eerst het fundament en bouw daarop verder!
– Odette Verhoef

Misschien herken je dit ook bij je kind:

 • Lang nadenken over een som en schuin omhoogkijken om de som op te lossen.
 • Blijven hangen in het vooruit- en terugtellen op de vingers.
 • Krijgt de splitsingen t/m 10 niet onder de knie.
 • Vind het lastig om over het tiental heen te rekenen (16+7=).
 • Blijft getallen maar omdraaien en spiegelen (46 wordt 64).
 • Verliest het plezier in rekenen.
 • Heeft angst om te rekenen met grote getallen.
 • Moeite om de eerder geleerde informatie vast te houden; zwak werkgeheugen.

Om goed te kunnen rekenen moet je beschikken over hoeveelheids- en getalbegrip, inzicht in de getalstructuur en basisvaardigheden kunnen automatiseren. Als je dit niet onder de knie hebt werkt dit door in het hele rekenproces. Je kind loopt dan vast in het rekenen met grotere getallen.

Met een rekenonderzoek en een diagnostisch gesprek ga ik na wat de oorzaak van de rekenproblemen zou kunnen zijn. Tijdens dit onderzoek mag je kind laten zien hoe hij of zij rekent.
Vanuit een psychomotorische visie werk ik vervolgens gericht aan de rekenproblemen van je kind, afgestemd op zijn/haar onderwijsbehoeften. Dit betekent dat ik gebruik maak van de zintuigen en motoriek om de basisvaardigheden te versterken en het probleem bij de wortel aan te pakken.

Wanneer je kind vlot uit het hoofd kan rekenen met kleine getallen, zal het rekenen in de klas sneller en beter gaan, waardoor je kind zich zelfverzekerder voelt tijdens de les en het werk makkelijker afkomt.

‘Ik vond rekenen eerst erg lastig en dankzij u weet ik veel meer! U kon duidelijk uitleg geven en het makkelijker voor mij maken. Ik kan grote deelsommen sneller uitrekenen. En de kleuren bij verhaaltjessommen helpen echt. Ik heb meer vertrouwen in mezelf gekregen. Mijn doelen zijn bereikt. Rekenen is een stuk leuker.’
– RQ, 11 jaar
‘Het werken met de methodiek van ‘JaMaRa rekenen’ doet een beroep op meerdere zintuigen en zorgt er daardoor voor dat getalbeelden beter inslijpen. De begeleiding van en samenwerking met Odette verloopt plezierig en is op maat voor leerling, ouders en leerkracht!’
– IBer ‘De Tamboerijn’ Gorinchem

Remedial Teaching gaat uit van wat een kind wèl kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder.
Dat geeft het kind zelfvertrouwen en helpt het weer op weg.

Overzicht en rust
Je kind begrijpt de leerstof en kan deze toepassen.
Inzicht en vertrouwen
Je kind weet op welke manier hij het beste leert en doet weer succeservaringen op.
Controle
Je kind kan zelf de regie weer pakken over zijn eigen leerweg, omdat hiaten zijn gevuld.
Wil jij je kind helpen bij het bouwen van een sterk leerfundament?
– Laten we dan samen bekijken hoe ik je hiermee kan helpen en neem contact op.

Lees hier meer over:

De werkwijze bij Remedial Teaching

Na een intakegesprek, volgt een afstemmingsgesprek met de leerkracht en eventueel nader onderzoek tijdens het starttraject. Daarna wordt een handelingsplan en samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarna de RT-lessen kunnen starten. De voortgang bespreken we regelmatig tijdens een evaluatiemoment.

Hier kun je meer lezen over de werkwijze van RT praktijk FoRTe.

Tarieven Remedial Teaching

Hier vind je de tarieven voor Remedial Teaching.

Dyscalculie

Dyscalculie komt voor bij zo’n 3 tot 6 procent van de basisschoolleerlingen. Kinderen met dyscalculie ervaren problemen bij het aanleren en automatiseren van reken- en telhandelingen. Begrip van getallen is er vaak niet. Een kind ziet bijvoorbeeld niet dat het verschil tussen 65 en 70 net zo groot is als tussen 5 en 10. Ook de koppeling tussen hoeveelheden (vijf peren) aan het getal (5) en het woord (vijf) verloopt niet goed. Hierdoor is het maken van eenvoudige rekensommen lastig. Maar ook de cijfers op de klok en het omgaan met geld heeft dan weinig betekenis.

De werkwijze van de JaMaRa rekenmethode sluit heel mooi aan bij wat deze kinderen nodig hebben om vaardig te worden in het rekenen.

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis; het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen.

JaMaRa Rekenmethode

Eén van de rekenmethodes waar ik mee werk is JaMaRa. Een unieke rekenaanpak die start bij de basis om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Het hoeveelheids- en getalbegrip, de getalstructuur en de automatiseringsvaardigheden pakken we als eerste aan. Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn dan ook gebaat bij JaMaRa.

Uitgangspunten JaMaRa
• 1 eenduidige strategie; de rijgstrategie.
• Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind; voelen en ervaren.
• Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten.
• Zo min mogelijke talige rekenactiviteit.
• Koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen; de basis van het rekenen!
• Inzicht in getalstructuur aanbrengen; rekenen over het 10-tal lukt dan wel.
• Op de juiste wijze leren automatiseren; met de juiste denkstrategie.
• Van concreet materiaal naar mentaal niveau.
• Het werkgeheugen bewegend trainen; bij rekenzwakke kinderen is dit vaak niet sterk.

Manier van aanpak
JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis. Op een praktische manier leert het kind de getallen en hoeveelheden aanvoelen met de handen, in een duidelijke links-rechts rekenrichting. Door aan te sluiten bij de rijping van het kind leggen we een stevig fundament.

Door de hoeveelheid te voelen ga je er betekenis aan geven en het beter begrijpen. Zo vergroot je het leervermogen!

Het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, rekenen we pas verder. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgende stap.

We leren een enkele strategie aan, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig.

Daarnaast leert JaMaRa het kind rekenen in groepen in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind kan doorkrijgen hoe één en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT het kind denkt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE het kind denkt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. JaMaRa revalideert het denkproces.

Tijdens het oefenen brengen we zogenaamde ankers aan, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijtraakt.

Werkwijze
Tijdens de “onderzoek sessie” kijk ik naar verschillende onderdelen die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.
• De actuele ontwikkelingsfase van een kind (rekenrijpheid).
• Spiegelen (21/12), omkeringen en richtingsproblematiek.
• Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en manier van automatiseren.
• Oogbewegingen: hoe probeert een kind tot een oplossing te komen.
• Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen.

Hierna bespreken we de uitkomsten en doelen, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld.

Dagelijks oefenen
Bij JaMaRa is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 2 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgende stap. Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.

De methode is ontwikkeld door Will Missot en Fleur Giesen van het CNLS en Breincentrum.


Benieuwd naar de mogelijkheden?

Of wil je advies? Zowel ouders als scholen nodig ik van harte uit vrijblijvend contact op te nemen om kennis te maken. We bespreken de situatie en ik laat je weten of en op welke manier ik je kind zou kunnen helpen.

Neem contact met mij op

 • Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 15 minuten
 • Ik bel of mail binnen 2 werkdagen terug