Over RT

  • Vind je rekenen, lezen en/of spelling echt lastig?
  • Heb je hulp nodig bij het plannen en aanpakken van je taken?
  • Denk je vaak dat je iets niet kunt of maak je je snel zorgen?
  • Vind je het moeilijk om je aandacht bij je werk te houden?

Als leren niet (meer) vanzelf gaat, kan de hulp van een Remedial Teacher uitkomst bieden.

Een Remedial Teacher geeft professionele ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsproblemen. Vaak hebben deze kinderen moeite met de aangeboden leerstof of met de werkhouding en taakaanpak. Deze didactische en/of pedagogische hulp is bedoeld om leerachterstanden of leerproblemen te verkleinen.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Als een kind, door bijvoorbeeld ziekte achterop is geraakt, kan de achterstand samen met de Remedial Teacher weer worden ingehaald. Andere leerproblemen blijven, zoals dyslexie, dyscalculie, of AD(H)D. Je kunt wel leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. Daar is soms langdurige ondersteuning voor nodig. Ook (Hoog)begaafde kinderen kunnen moeite hebben met leren en dus baat hebben bij RT. In deze blog kun je meer lezen over wat Remedial Teaching is.

Remedial Teaching gaat uit van wat een kind wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft het kind zelfvertrouwen en helpt het weer op weg.

Remedial Teaching lijkt op bijles, maar gaat veel dieper. Er wordt bij ieder kind goed gekeken waar het daadwerkelijke probleem zit. Het is de bedoeling de hiaten in de ontwikkeling op te sporen en deze aan te pakken m.b.v. een Handelingsplan op maat. In mijn blog Wat is het verschil tussen RT en bijles? vertel ik hier meer over.

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (www.lbrt.nl).

Werkwijze RT

Intakegesprek

Na een telefonische of persoonlijke kennismaking, stuur ik een vragenlijst toe en maken we een afspraak voor een intakegesprek. We bespreken de kennis en vaardigheden van je kind en de ontstane problematiek. Ook stellen we de hulpvraag vast. Je kind mag bij dit gesprek aanwezig zijn.

Onderzoeksgegevens

Een goede samenwerking met school vind ik heel belangrijk. Ik neem, met jullie toestemming, contact op met de leerkracht van je kind voor aanvullende gegevens en om de hulp (en het huiswerk) op elkaar af te stemmen. Indien nodig neem ik een nader didactisch onderzoek af tijdens het starttraject.

Starttraject

Tijdens de eerste vier lessen neem ik de tijd om je kind beter te leren kennen en gaan we samen op zoek naar de doelen die hij/zij zelf heeft. Ook probeer ik d.m.v. gesprekken, eventuele toetsen, oefeningen en observaties helder te krijgen hoe je kind leert en welke aanpak het beste past. Tijdens dit traject werk ik wekelijks met je kind. Voorafgaand aan de lessen koop je een 4-lessenkaart.

Op basis van alle gegevens stel ik een Individueel Handelingsplan op, dat ik met jullie bespreek, waarna de Remedial Teaching kan worden vervolgd.

Begeleiding

Afhankelijk van het plan werk ik wekelijks of één keer in de twee/drie weken met je kind. Voorafgaand aan de lessen koop je een 4-, 6- of 12-lessenkaart.

Tijdens de lessen blijf ik signaleren, observeren en voer ik diagnostische gesprekken. Zo krijg ik een beeld van de oplossingsstrategieën en hiaten in de ontwikkeling. Door verschillende werkvormen (o.a. spel/beweging/visueel maken) en materialen te gebruiken, sluit ik zoveel mogelijk aan bij de leerstijl van je kind.

De Remedial Teaching wordt zoveel mogelijk onder schooltijd, op school gegeven, mits de school daar toestemming voor geeft. Zo is er na schooltijd ruimte voor de nodige ontspanning.

Begeleiding in mijn praktijk in Sleeuwijk of op een andere locatie (bijvoorbeeld bij het kind thuis of in een ziekenhuis) is ook mogelijk.

Evaluatie

Iedere 6 weken is er een korte tussenevaluatie. Elk Handelingsplan sluit ik af met een evaluatiegesprek, waarin we kijken hoe het is gegaan, welke vorderingen je kind heeft gemaakt en of er een vervolgaanpak nodig is.

Gun jij je kind de individuele begeleiding die het nodig heeft bij het leren?


Meld je aan voor een gratis kennismakingsgesprek

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind? Of heb je een vraag? Meld je dan aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de situatie van jouw kind, en geef ik aan of en op welke manier ik jouw kind zou kunnen helpen.

Aanmelden voor gratis kennismakingsgesprek

  • Het kennismakingsgesprek duurt 15 minuten en is gratis
  • Ik neem binnen 2 werkdagen contact met je op