Remedial Teaching

Kan jouw kind wel wat hulp gebruiken bij het leren?

Onze Nederlandse taal is voor je kind een wirwar van letters, klanken en regels. De b lijkt op de d. Hoor ik eu of ui? Het vlot leren lezen komt niet echt op gang en je kind begrijpt niet goed wat het leest. Bij spelling worden veel fouten gemaakt. Er is behoefte aan overzicht.

Rekenen voelt als Abracadabra. Je kind blijft tellen op de vingers. Sommen tot de 20 en 100 zijn echt lastig. Het lukt maar niet om de tafels te onthouden. Er is weinig besef van tijd. En dan verhaaltjessommen en breuken! Pfff…

Aandacht en concentratie spelen een rol. Netjes en leesbaar schrijven kost heel veel moeite. De basisstof is niet voldoende geautomatiseerd. En het schoolwerk is regelmatig niet op tijd af. Eigenlijk is je kind best pienter, maar het lukt gewoon niet. Leren…… hoe doe je dat eigenlijk?

Van chaos naar overzicht en controle

Als leren niet (meer) vanzelf gaat, biedt de professionele en persoonlijke hulp van een Remedial Teacher vaak uitkomst.

Mijn begeleiding is erop gericht dat je kind:

 • overzicht krijgt in de leerstof, deze gaat begrijpen en toe leert passen.
 • de basisvaardigheden gaat leren en beheersen, op de manier die bij hem of haar past.
 • beter kan concentreren en onthouden.
 • de juiste uitdaging krijgt en succeservaringen op doet.
 • weer in balans komt, omdat hoofd en lijf gaan samenwerken.
Ik begeleid je kind zó, dat hij of zij met meer plezier leert en zich vanuit een sterke basis verder kan ontwikkelen.
– Odette Verhoef

Samen gaan we op zoek naar de mogelijke oorzaak van de leerproblemen èn de sterke kanten van je kind. Welke bouwstenen in het leerfundament verdienen nog aandacht? Welke basisvaardigheden worden nog niet beheerst? Zijn er nog reflexen actief of is er een verborgen visueel probleem? Hoe leert je kind het beste? Waar ligt zijn interesse?

Ik heb een brede kijk op leren ontwikkeld en maak een Handelingsplan op maat, afgestemd op wat jouw kind nodig heeft om tot leren en ontwikkeling te komen. Tijdens de begeleiding geef ik structuur en maken we gebruik van de zintuigen, concreet materiaal, spel en beweging.

Met elkaar bouwen we aan die sterke basis voor het leren.

Remedial Teaching gaat uit van wat een kind wèl kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder.
Dat geeft het kind zelfvertrouwen en helpt het weer op weg.

Overzicht en rust
Je kind begrijpt de leerstof en kan deze toepassen.
Inzicht en vertrouwen
Je kind weet op welke manier hij het beste leert en doet weer succeservaringen op.
Controle
Je kind kan zelf de regie weer pakken over zijn eigen leerweg en tot betere leerresultaten komen.
‘Hartelijk dank voor de ondersteuning van onze dochter. In verband met haar Dyslexie had ze op school een behoorlijke leerachterstand en daardoor ook een deuk in haar zelfvertrouwen opgelopen. Door jouw begeleiding heeft ze haar leerachterstand grotendeels weg kunnen werken en heeft de zoektocht naar haar leerstrategie ook veel winst opgeleverd. Dit alles heeft haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen vergroot. Nu ze op het Voortgezet Onderwijs zit maakt ze dankbaar gebruik van de verschillende leerstrategieën die ze geleerd en uitgeprobeerd heeft. Bedankt voor jouw hulp!’
– Fam. de Jong
‘Aan Odette merk je gewoon dat ze een RT-opleiding heeft en jaren ervaring voor de klas. Ze heeft in korte tijd een goede relatie met P. opgebouwd, waardoor P. graag naar de RT-lessen ging.’
– Moeder van meisje uit groep 7

Persoonlijke leerbegeleiding die terug gaat naar de basis.

Het kennismakings- en intakegesprek zijn gratis.
Om tot een goede beginsituatie en heldere doelen te komen is contact met de betreffende leerkracht nodig.
In overleg wordt er ook thuis geoefend. Meestal 3 – 4 keer per week, gedurende 10 minuten.

Starttraject

 • 3 lessen van 45 min.
 • Afstemmingsgesprek met de leerkracht (30 min.)
 • Diagnostisch onderzoek
 • Tussentijds (mail- en/of telefonisch) contact met ouders en/of de leerkracht
 • Opstellen en bespreken Persoonlijk Handelingsplan

€ 240,- voor starttraject

Vervolgtraject

 • 12 lessen van 45 min.
 • Persoonlijk Handelingsplan op maat
 • Wekelijkse les of om de week
 • Werkmateriaal en oefenschema
 • Tussentijds (mail- en/of telefonisch) contact met ouders en/of de leerkracht
 • Evaluatie na 6 en 12 weken
 • Gespreide betaling mogelijk (3 x € 240,- / 2 x € 360,-)

€ 720,- voor 12 lessen

Aanbod Scholen

 • Plan op maat
 • Individueel of groepjes van max. 4 leerlingen
 • Tussentijds (mail- en/of telefonisch) contact met leerkracht en/of Intern Begeleider
 • Evaluatie iedere 6 – 8 weken

Prijs op aanvraag

Voorwaarden

 • Afzeggen van de les kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les.
 • De tarieven voor Remedial Teaching zijn vrijgesteld van BTW.
 • Wijzigingen in tarieven en specificaties blijft voorbehouden.
Gun jij je kind een sterk leerfundament en meer zelfvertrouwen?
– Laten we dan samen bekijken hoe ik je hiermee kan helpen en neem vrijblijvend contact op.

Veelgestelde vragen

Wat is Remedial Teaching (RT)?

Remedial Teaching is speciale leerbegeleiding aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsproblemen. Vaak hebben deze kinderen moeite met de aangeboden leerstof of met de werkhouding en taakaanpak. Deze didactische en/of pedagogische hulp is bedoeld om leerachterstanden of leerproblemen te verkleinen.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Als een kind, door bijvoorbeeld ziekte achterop is geraakt, kan de achterstand samen met de Remedial Teacher
weer worden ingehaald. Andere leerproblemen blijven, zoals dyslexie, dyscalculie of AD(H)D. Je kunt wel leren er zo goed mogelijk mee om te gaan.
Daar is soms langdurige ondersteuning voor nodig. Ook (Hoog)begaafde kinderen kunnen moeite hebben met leren en dus baat hebben bij RT.

In deze blog kun je meer lezen over wat Remedial Teaching is.

Wat is het verschil tussen RT en bijles?

Remedial Teaching lijkt op bijles, maar gaat veel dieper. Er wordt bij ieder kind goed gekeken waar het daadwerkelijke probleem zit.
Het is de bedoeling de hiaten in de ontwikkeling op te sporen en deze aan te pakken m.b.v. een Handelingsplan op maat.

In deze blog kun je hier meer over lezen.

Wat is Psycho-motorische Remedial Teaching?

Een kind ontwikkelt zich door te bewegen, te handelen en zijn omgeving waar te nemen en te benoemen. De psycho-motoriek gaat ervan uit dat de motorische ontwikkeling een onderdeel is van de totale ontwikkeling. Het is belangrijk dat lichaam en brein goed samenwerken, zodat het kind in balans is.

Gerichte aandacht, beweging en spel zijn de belangrijkste factoren voor een natuurlijk verloop van de ontwikkeling. Als de psychomotorische ontwikkeling niet goed is doorlopen kunnen er problemen ontstaan bij lezen, rekenen, schrijven, spelling, begripsvorming en gedrag.

Een psychomotorisch Remedial Teacher kijkt naar leer- en gedragsproblemen vanuit het fundament en wil door middel van bewegen en laten ervaren
de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden van een kind bevorderen.

Wat zijn reflexen?

Reflexen vormen het fundament van onze ontwikkeling. Als een baby geboren wordt heeft hij een aantal reflexen tot zijn beschikking die de bouwstenen vormen van zijn ontwikkeling. Vanuit die reflexen gaat je kind bijvoorbeeld zijn ogen richten op iets of draait zijn hoofd als hij geluid hoort.

Heeft jouw kind specifieke behoeften als het gaat om leren? Het zou kunnen dat er nog reflexen actief zijn en dus niet geïntegreerd. Wanneer een reflex niet goed integreert, kunnen er problemen ontstaan bij het leren, de motoriek, houding en het gedrag. Dit kan een bijdragende oorzaak zijn van o.a. leerproblemen als dyslexie, dyscalculie, schrijfproblemen, zicht- en gehoorproblemen, AD(H)D en andere gedragsuitdagingen. Er is dan sprake van onbalans in het lichaam.

Het is daarom belangrijk om terug te gaan naar de basis, voor ondersteuning en deze reflexen met speciale bewegingsoefeningen alsnog te integreren. Het centrale zenuwstelsel krijgt dan de kans om te rijpen, waardoor verdere ontwikkeling weer mogelijk is.

Lees hier meer over reflexintegratie.

Wat is de werkwijze bij Remedial Teaching?

Na een intakegesprek, volgt een afstemmingsgesprek met de leerkracht en eventueel nader onderzoek tijdens het starttraject. Daarna wordt een handelingsplan en samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarna de RT-lessen kunnen starten. De voortgang wordt regelmatig besproken tijdens
een evaluatiemoment.

Hier kun je meer lezen over de werkwijze van RT praktijk FoRTe.


Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind?

Of wil je advies? Neem dan vrijblijvend contact op om kennis te maken. We bespreken jullie situatie en ik laat je weten of en op welke manier ik jouw kind zou kunnen helpen.

Neem contact met mij op

 • Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 15 minuten
 • Ik bel of mail binnen 2 werkdagen terug