Wat is Remedial Teaching?

Op de basisschool voeren ouders en leerkrachten regelmatig gesprekken over de voortgang van hun kind. Wanneer het leren niet vanzelf gaat, kan het zijn dat de leerkracht aangeeft dat extra begeleiding nodig is. Dit gebeurt meestal gewoon in de klas door de leerkracht zelf, maar als daar niet voldoende mogelijkheid voor is, kan het kind ook aangemeld worden voor Remedial Teaching. Veel ouders weten niet precies wat dat is en willen er eerst meer over weten. In deze blog vertel ik je wat een Remedial Teacher is en wat RT precies inhoudt.

Wat is een Remedial Teacher?

Een Remedial Teacher (RTer) is een leerkracht die speciale leerbegeleiding geeft aan kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Vaak hebben deze kinderen moeite met de aangeboden leerstof of met de werkhouding en taakaanpak. Naast de onderwijsbevoegdheid heeft de RT-leerkracht vaak een specialisatie leer- en/of gedragsproblemen als vervolgopleiding gedaan. Remedial Teaching is echter een vrij beroep. Wil je zeker zijn van professionele ondersteuning voor je kind, dan is het belangrijk om op zoek te gaan naar een gediplomeerd Remedial Teacher.

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT) is speciale leerbegeleiding.  De speciale leerbegeleiding is bedoeld om leerachterstanden of leerproblemen te verkleinen.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Als een kind, door bijvoorbeeld ziekte achterop is geraakt, kan de achterstand samen met de Remedial Teacher weer worden ingehaald. Andere leerproblemen blijven, zoals dyslexie, dyscalculie of ADHD. Je kunt wel leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. Daar is soms langdurige ondersteuning voor nodig.

Hoe werkt Remedial Teaching?

Er wordt bij ieder kind goed gekeken waar het daadwerkelijke probleem zit. Het is de bedoeling de gaten in de ontwikkeling op te sporen en deze aan te pakken. De begeleiding sluit aan bij de mogelijkheden van het kind en de manier waarop hij of zij leert. Hier wordt een handelingsplan voor gemaakt, waarin o.a. de te behalen doelen en de werkwijze worden beschreven.

Hierin onderscheidt Remedial Teaching zich van bijles. Wil je meer lezen over het verschil tussen RT en bijles? Klik dan hier voor de blog die ik daarover schreef.

Remedial Teaching gaat uit van wat een kind wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft het kind zelfvertrouwen en helpt het weer op weg.

Ook voor (meer)begaafde leerlingen?

Er kan ook Remedial Teaching gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen moeite hebben met leren en dus extra aandacht en zorg gebruiken, zodat ze uitgedaagd en goed begeleid worden in leren leren, leren denken en leren (voor het) leven.

Op de site van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (www.lbrt.nl) kun je meer informatie vinden. Je kunt ook een van mijn andere blogs lezen.

Of neem vrijblijvend contact met mij op, zodat we samen kunnen kijken wat Remedial Teaching voor jouw kind kan betekenen.

Als ouders willen we graag dat onze kinderen lekker in hun vel zitten en goed tot hun recht komen. Dat ze met plezier en zelfvertrouwen naar school gaan en dat ze groeien in hun ontwikkeling. Maar er kan een reden zijn dat het leren niet (meer) vanzelf gaat en het kind op school niet goed kan laten zien wat het werkelijk kan. Veel ouders willen dan graag extra begeleiding voor hun kind. Dit kan bijv. bijles zijn, huiswerkbegeleiding, maar ook Remedial Teaching. De eerste twee zijn wel bekend. Maar veel ouders weten niet goed wat Remedial Teaching is en wat de meerwaarde daarvan kan zijn t.o.v. bijles. In deze blog vertel ik daar meer over.

Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wordt gegeven door een gediplomeerd RT-leerkracht. Het is speciale leerbegeleiding aan kinderen die, ondanks de extra begeleiding van hun leerkracht, niet voldoende vooruitgaan in hun leerproces. Dit wordt regelmatig bijles genoemd, maar toch zijn er wel degelijk verschillen!
Lees meer over Remedial Teaching.

Bijles

Bijles is het herhalen van de leerstof waar het kind op dit moment moeite mee heeft. De leerstof die in de les behandeld is wordt nog een keer extra uitgelegd en geoefend a.h.v. de gebruikte schoolmethode. Dit wordt ook wel re-teaching genoemd. Het kan ook zijn dat nieuwe leerstof juist wordt voorbereid met het kind, zodat het die les in de klas beter kan volgen. Dit noemen we pre-teaching. Bijles wordt op de basisschool vaak RT genoemd en gegeven door onderwijsassistenten of een leerkracht. In het VO door studenten of docenten die gespecialiseerd zijn in een bepaald vak.

Wat is het verschil tussen Remedial Teaching en Bijles?

De overeenkomst is natuurlijk dat de begeleiding vaak wordt gegeven in kleine groepjes of 1-op-1. Het grootste verschil zit in de inhoud, de aanpak en de begeleider.

Bij bijles krijgt het kind de lesstof aangeboden die op dat moment in de klas behandeld wordt. Dus, zijn we bezig met sprongen op de getallenlijn, dan worden die sommen nog eens uitgelegd en geoefend. Vaak wordt ook meteen even besproken wat er de volgende les aan de beurt komt. Men verwacht dat het kind met deze extra instructie het niveau van de klas weer kan bijhouden.

Bij Remedial Teaching wordt eerst onderzoek gedaan naar het niveau van het kind met leer- en/of ontwikkelingsproblemen en wat het nodig heeft om wèl tot leren te komen. Welke basisvaardigheden worden (nog niet) beheerst? Is het fundament wel stevig genoeg om op verder te bouwen of zijn er nog bouwstenen die aandacht verdienen? De Remedial Teacher is specialist op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen en dus niet per sé bezig met de stof die in de klas wordt aangeboden. Er wordt gekeken op welke manier het kind leert en wat het nodig heeft om verder tot ontwikkeling te komen. De begeleiding wordt hierop aangepast en kort beschreven in een handelingsplan.
Lees hier meer over de werkwijze van een Remedial Teacher.

Meerwaarde Remedial Teaching t.o.v. Bijles

De meerwaarde van Remedial Teaching is dus dat de begeleiding dieper gaat en nóg meer op maat wordt gegeven. Door eerst te werken aan de basisvaardigheden wordt een stevig leerfundament gebouwd, waar het kind in de klas vol zelfvertrouwen op verder kan bouwen.

Welke begeleiding heeft jouw kind nodig?

Daar heb je vast wel een idee over. Maar wil je meer informatie over de mogelijkheden, neem dan gerust contact op via onderstaand formulier, mail of telefoon. Ik kijk en denk ik graag met je mee!


Benieuwd naar de mogelijkheden?

Of wil je advies? Zowel ouders als scholen nodig ik van harte uit vrijblijvend contact op te nemen om kennis te maken. We bespreken de situatie en ik laat je weten of en op welke manier ik je kind zou kunnen helpen.

Neem contact met mij op

  • Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 15 minuten
  • Ik bel of mail binnen 2 werkdagen terug